Tin tức - Sự kiện / Lãnh đạo tỉnh đến thăm và làm việc với công ty

LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

Kim Anh - Phòng TCHC

Chiều ngày 6/10/2011, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Cục thuế Khánh Hòa đến thăm và làm việc Tại Công ty CP Dệt May Nha Trang để nghe Công ty CP Dệt May Nha Trang báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và giải quyết các vướng mắc để tạo điều kiện cho Công ty phát triển sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Lãnh đạo Công ty có đồng chí Lê Ngọc Hoan – Bí thư Đảng ủy - UV HĐQT- Tổng giám đốc công ty CP Dệt May Nha Trang, cùng các đồng chí trong Ban điều hành công ty, thường vụ Đảng ủy, bí thư Đoàn thanh niên công ty.

Thay mặt lãnh đạo Công ty Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011.

Với nhiều giải pháp cụ thể về công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh,  kỹ thuật, chất lượng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức lao động, đầu tư, tài chính, tiền tệ Qua 9 tháng đầu năm 2011 hầu hết các chỉ tiêu đều vượt mức 75 % kế hoạch năm.

Nhìn chung nếu không có sự biến động lớn trong quý IV năm 2011 thì công ty sẽ hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011.

Đồng thời Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch năm 2012 với các chương trình và giải pháp chủ yếu về chương trình đầu tư phát triển, sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đề xuất các ý kiến kiến nghị đối với sở ban ngành của Tỉnh.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành giải đáp các ý kiến của Công ty với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho công ty. Thay mặt Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch UBND Tỉnh rất ấn tượng và đánh giá cao những kết quả mà Công ty đạt được, sự quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên công ty. Đầu tư mở rộng sản xuất, tin tưởng vào hiệu quả đầu tư, tiết kiệm điện tốt. Tạo công ăn việc làm cho gần 2 800 lao động địa phương, đảm bảo an ninh chính trị. Kế hoạch năm 2012 đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng, xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Mở rộng sản xuất, sợi , may và các ngành nghề khác. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công ty về mọi mặt.

Đồng chí Lê Ngọc Hoan thay mặt lãnh đạo công ty và toàn thể CB-CNV công ty cám ơn Lãnh đạo Tỉnh, các sở, ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh và cam kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2011 và 2012 góp phần cùng Tỉnh nhà hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI.

Một số hình ảnh: