Tin tức - Sự kiện / HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
           (KA – P.HCNS)
 
Sáng ngày 31/5/2024 tại Hội trường Công ty CP Dệt May Nha Trang , Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2024 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 84 đại biểu gồm các ông bà trong Ban điều hành Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, BCH Đảng bộ, Thường vụ đoàn Thanh Niên, Trưởng các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Bộ phận cùng các đại biểu đề cử từ các đơn vị đã về dự đầy đủ.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Quý I/2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
Chủ tịch đoàn báo cáo với Hội nghị kết quả hội nghị cấp bộ phận, lấy ý kiến tại các đơn vị trực thuộc Công ty;  báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2023.
Hội nghị thảo luận nhất trí với các báo cáo và giải pháp thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024 mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Hội nghi cũng thảo luận thêm về công tác sản xuất tại các đơn vị, đề ra các giải pháp : đào tạo nguồn nhân lực, phát huy công tác sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất,  bên cạnh đó tiếp tục quan tâm đến nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động …
Tại Hội nghị các Phòng, Ban chức năng, Ban điều hành Công ty cũng giải đáp những ý kiến đề nghị  từ Hội nghị của các đơn vị  trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.
Hội Nghị thống nhất biểu quyết 100 %  tiếp tục thực hiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết năm 2023 , không bổ sung sửa đổi gì thêm.
Hội nghị cũng biểu quyết 100 % thông qua toàn văn nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024.
(Kèm hình ảnh Hội nghị)