Tin tức - Sự kiện / THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT-TGĐ ĐẶNG VŨ HÙNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY
Xin gửi toàn thể CBCNV Công ty Thư chúc mừng của chủ tịch HĐQT- TGĐ Đặng Vũ Hùng
nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập công ty CP Dệt may Nha Trang ( 27/4/1979-27/4/2024)