Tin tức - Sự kiện / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
 
                                                                                (Kim Anh – Phòng HCNS)
            
Ngày 17/6/2022, tại Hội trường Công ty CP Dệt May Nha Trang , Hội nghị Người lao động Công ty năm 2022 đã thành công tốt đẹp.
 
Về dự Hội nghị có 83 đại biểu gồm các ông bà trong Ban điều hành Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Thường vụ đoàn Thanh Niên, Trưởng các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Bộ phận cùng các đại biểu đề cử từ các đơn vị đã về dự đầy đủ.
 
Ông Võ Đình Hùng – Phó TGĐ thường trực Công ty đã đại diện Ban lãnh đạo Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 4 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.
 
Chủ tịch đoàn báo cáo với Hội nghị  kết quả lấy ý kiến tại các đơn vị trực thuộc Công ty; báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2021.
 
Hội nghị thảo luận nhất trí với báo cáo và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2022 mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội nghi cũng thảo luận thêm về công tác Phòng cháy chữa cháy , đặc biệt trong mùa khô hanh, bảo đảm sản xuất an toàn và hiệu quả.
 
Tại Hội nghị các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc kiến nghị từ Hội nghị, tổng hợp ý kiến của các đơn vị tổng hợp trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.
 
Phát biểu tại Hội nghị ông Võ Đình Hùng – Phó TGĐ TT Công ty  đánh giá  nỗ lực của tập thể lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBCNV trong Công ty đối với hoạt động SXKD của công ty. Năm 2021 có nhiều dấu ấn trong hoạt động SXKD, Công ty tổ chức SX 3 tại chỗ cứng từ 25/7/2021 – 15/9/2021 do đại dịch covid -19 lần thứ 4 bùng phát , tuy gặp không ít khó khăn về thị trường, giá cả, dịch bệnh … đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD năm 2021, song các chỉ tiêu cơ bản  Công ty đã đạt được, đặc biệt là chỉ tiêu đảm bảo thu nhập cho người lao động  . Ông cũng thông tin những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường đến công tác sản xuất kinh doanh và nhận định những cơ hội trong thời gian đến. Ban lãnh đạo Công ty mong tập thể người lao động, các tổ chức đoàn thể luôn đồng hành cùng Công ty tiếp tục quản trị sản xuất tốt, tiết giảm chi phí, cải tiến , nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để  phát triển đơn hàng, thu hút lao động,  tăng thu nhập cho người lao động vì mục tiêu phát triển của Công ty.
 
Hội Nghị thống nhất biểu quyết 100 %  thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy Lao động năm 2022 : Sửa đổi Điều 19 khoản b, điểm 2 : Thời gian trả lương; sửa đổi Điều 21 điểm 5 về định mức lao động; Bổ sung Điều 24 điểm m : phúc lợi xã hội. Điểm 19, điểm c : các hình thức kỷ luật.
Hội nghị cũng biểu quyết 100 % thông qua toàn văn nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022.
(Kèm hình ảnh Hội nghị)