Giới thiệu / Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang được thành lập ngày 27 tháng 4 năm 1979 với tên gọi ban đầu là Nhà Máy Sợi Nha Trang,có dây chuyền kéo sợi đồng bộ hiện đại của Hãng TOYODA (Nhật Bản) gồm 99.864 cọc sợi và 800 rotor.
Từ  năm 1989 đến nay, Công ty liên tục đầu tư thay thế mới các thiết bị kéo sợi để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đầu tư mở rộng để tăng năng lực kéo sợi, mở rộng đầu tư sang sản xuất các mặt hàng vải dệt kim,nhuộm và may mặc.
Sau thời gian liên tục phát triển và mở rộng, ngày 14 tháng 5 năm 1992 , Nhà Máy Sợi Nha Trang đổi tên thành Công ty Dệt Nha Trang.
Từ tháng 8/2006, công ty chuyển đổi mô hình sở hữu sản xuất theo chủ trương của nhà nước, đổi tên thành Công ty Cổ phần Dệt May Nha trang. Hiện nay Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang là một doanh nghiệp Cổ phần, được cấp phép và đăng ký kinh doanh lần đầu theo quyết định số:3703000219 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh hoà cấp ngày 8.8.2006


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  Chức vụ

Ngày bổ nhiệm/Tái bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm
Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT 18/02/2020  
Ông Võ Đình Hùng Ủy viên 18/02/2020 15/7/2022
Ông Trần Hoàng Thảo Ủy viên 18/02/2020  
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Ủy viên 27/6/2020  
Ông Nguyễn Chí Trực Ủy viên 27/6/2020 01/7/2023
Ông Phan Minh Tiến Ủy viên 27/4/2022  


 

BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT
Bà Đặng Thị Ngọc Bích Phó Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Hương Lan Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hải Sơn Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Minh Tiến Giám đốc Điều hành

 

BAN KIỂM SOÁT

 
Bà Phan Thị Kiều Oanh

Trưởng ban Kiểm soát

Bà Mai Thị Tình Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Ủy viên

 

Các Phòng, Ban, Ngành, Trạm chức năng
Stt

Tên

I KHỐI PHÒNG BAN
1 Phòng Hành Chính Nhân Sự
2 Phòng Tài chính Kế toán
3 Phòng Đầu tư Phát triển
4 Ban Xuất nhập khẩu
5 Ban TQM
6 Ban CNTT
7 Ban Kho Vận
8 Nhà Ăn
9 Trạm Y Tế
10 Ban Cơ Xa
11 Cơ sở Đào tạo Nghề
12 CN Khánh Hòa
13 CN TP HCM
II HỆ THỒNG SỢI
1 Nhóm Kinh Doanh Sợi 1,2,3
2 Ban Kế hoạch - CBSX
3 Ban KT - CN
4 Ban Chất lượng
III HỆ THỐNG VẢI
1 Ban Kinh doanh
2 Ban Kế hoạch - CBSX
3 Ban KT - CN
4 Ban Chất lượng
5 Ban Tổng hợp
IV HỆ THỐNG MAY
1 Nhóm Kinh Doanh 1
2 Ban KTCN - Phát triển mẫu
V HỆ THỐNG CỤM CÔNG NGHIỆP
1 Ban quản lý Cụm công nghiệp
2 Phòng kỹ thuật - hạ tầng
3 Ban BV - PCCC
4 Đội cảnh quan - môi trường

 

TỔNG GIÁM ĐỐC QUA CÁC THỜI KỲ
Ông Trần Duy Hưng 1980-1989
Ông Dương Văn Khang 1989-1996
Ông Nguyễn Duy Thanh 1996-1999
Ông Nguyễn Đức Đa 1999-2006
Ông Lê Ngọc Hoan 2006-2007
Ông Huỳnh Ngọc Sang 2007-2009
Ông Lê Ngọc Hoan 2010-2014
Ông Võ Đình Hùng 2014-2018
Ông Lý Anh Tài 2018-2019
Ông Võ Đình Hùng 2019-2020


Với kinh nghiệm hơn 40 năm sản xuất Sợi ,và hơn 30 năm sản xuất hàng Dệt Nhuộm May hoàn  tất, chúng tôi đã và đang được khách hàng trong nước, các thị trường Hoa Kỳ - Châu Âu - Nhật Bản - Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ - Trung Quốc - Đài Loan... tín nhiệm ,hài lòng, bằng việc đảm bảo chất lượng của Sản phẩm Sợi, Vải và các hàng may mặc; Sự cải tiến không ngừng; Dịch vụ giao hàng uy tín và đảm bảo trách nhiệm xã hội.