Tin tức - Sự kiện / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DỆT – MAY NHA TRANG

 
Ngày 29/04/2022 Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Về tham dự Đại hội có ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chủ tọa đại hội cùng với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty và các cổ đông.

Báo cáo với Đại hội, Hội đồng quản trị đã đánh giá trong năm 2021, do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid và việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nên công ty gặp không ít khó khăn. Ngoài các giải pháp đảm bảo duy trì sản xuất và kinh doanh năm 2021, từ năm 2022, đối với Ngành Sợi, Hội đồng quản trị chú trọng đầu tư vừa chiều sâu cho 2 nhà máy sợi hiện tại vừa đầu tư mới một nhà máy sợi mới với dòng hàng mới để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, định hướng rõ nét về dòng hàng, tạo bước đột phá cho ngành sợi đảm bảo chuỗi sản xuất từ sợi – dệt – nhuộm – may của PPJ group. Ngành May, ngoài Nhà máy may hiện tại, công ty đang phát triển thêm 1 nhà máy May nữa để nâng cao quy mô chuỗi khép kín, đem đến nhiều hiệu quả hơn trong sản xuất và kinh doanh.

Với những giải pháp quyết liệt, hy vọng Công ty sẽ tăng doanh thu và có lãi tốt trong các năm sau để có thể chia cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty và mong các cổ đông tiếp tục đồng hành với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty để phát triển và tạo ra vị thế mới cho Dệt – May Nha Trang.

Đoàn chủ tịch điều hành việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.
Dựa trên kết quả kiểm phiếu, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm: ông Đặng Vũ Hùng, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, ông Nguyễn Chí Trực, ông Trần Hoàng Thảo và ông Phan Minh Tiến. Hội đồng quả trị đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu Ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Cũng dựa trên kết quả kiểm phiếu, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm: bà Phan Thị Kiều Oanh, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, bà Mai Thị Tình. Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu bà Phan Thị Kiều Oanh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ông Đặng Vũ Hùng, chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 đại diện cho Hội đồng quản trị công ty mong muốn toàn thể công ty cùng đồng hành với Hội đồng quản trị vượt qua những khó khăn, không ngừng phấn đầu và phát triển, tạo ra vị thế mới cho Công ty CP Dệt – May Nha Trang trong thời gian tới.  

Sau đại hội, Công ty đã triển khai các công việc như :
- Tiếp tục các chương trình để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.
- Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tuyển dụng và đào tạo lao động cho Dự án Nhà máy Sợi mới và bổ sung lao động cho các đơn vị.
- Củng cố, duy trì việc thực hiện nội quy kỷ luật trong toàn công ty, thực hiện văn minh văn hoá doanh nghiệp.
Với quyết tâm cao của tập thể HĐQT, Ban điều hành công ty và toàn thể CBCNV, hy vọng trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Công ty CP Dệt May Nha Trang sẽ vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục là một trong những đơn vị mạnh của Tỉnh Khánh Hoà, là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong Tập đoàn  PPJ group.

(Kèm hình ảnh Đại hội)