Tin tức - Sự kiện / Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

 

                                                                                (Kim Anh – Phòng HCNS)        

Ngày 16/6/2018 Tại Hội trường lớn Công ty,  Hội nghị Người lao động năm 2018 Công ty CP Dệt May Nha Trang đã thành công tốt đẹp.
Về dự Hội nghị có 172 đại biểu gồm các ông bà trong Ban điều hành Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Thường vụ đoàn Thanh Niên, Trưởng các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Bộ phận cùng các đại biểu bầu từ Hội nghị Người lao động cấp tổ đã về dự đầy đủ. 
Ông Lý Anh Tài – Tổng giám đốc công ty đã đại diện Ban lãnh đạo Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.
Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do lãnh đạo công ty đề ra cho từng ngành sản xuất, từng nhà máy,  thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, tập thể người lao động Công ty.
Chủ tịch đoàn báo cáo kết quả Hội nghị cấp tổ, phòng ban tại các đơn vị trực thuộc Công ty;  báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2017.
Hội nghị cũng đã thảo luận đóng đóp ý kiến thực hiện các giải pháp cho hoạt động SXKD trong thời gian tới.
Tại Hội nghị các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc từ Hội nghị cấp tổ tổng hợp trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.
 
Phát biểu tại Hội nghị Ông Lý Anh tài – Tổng giám đốc Công ty  đánh giá  nỗ lực của tập thể lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBCNV trong Công ty đối với hoạt động SXKD của công ty, mặc dù năm 2017 gặp không ít khó khăn về thị trường, giá cả…, ngoài ra còn ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12 ngày 4/11/2017 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động SXKD năm 2017 , kéo sang Quý I/2018 nên Công ty chưa thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đề ra, trong đó chỉ thực hiện tốt việc đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động. Ông cũng thông tin những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường đến công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và nhận định trong thời gian đến.   Công ty  phải tận dụng lợi thế sản xuất khép kín để đứng vững và phát triển.  Tổng giám đốc mong tập thể người lao động, Trưởng các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Công ty vượt qua khó khăn ,  tiếp tục quản trị sản xuất tốt, tiết giảm chi phí, cải tiến , nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để tăng đơn giá tiền lương, giữ đơn hàng, thu hút lao động,  tăng thu nhập cho người lao động vì mục tiêu phát triển của Công ty.
Hội Nghị thống nhất thông qua biểu quyết 100 %  nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 : Sửa đổi Điều 9 điểm b : Thời gian NLĐ làm việc cho NSDLĐ sau khi được đào tạo; sửa đổi Điều 18 điểm 1 về Tiền lương và các khoản phụ cấp; điểm 3 : Phụ cấp ca đêm. Sửa đổi Điều 21 : Chế độ ăn giữa ca.  Bổ sung Điều 24 điểm m,n,o,p : phúc lợi xã hội.
Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện tập thể người lao động đã ký bản Thoả ước lao động tập thể năm 2018.
Hội nghị cũng biểu quyết 100 % thông qua nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018.
(Kèm hình ảnh Hội nghị)