Tin tức - Sự kiện / Huấn Luyện Đại Đội Pháo Phòng Không Năm 2013

HUẤN LUYỆN ĐẠI ĐỘI PHÁO PHÒNG KHÔNG 37 mm-1 TỰ VỆ

(Kim Anh – Văn phòng Công ty)

Thực hiện Kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Khánh Hòa về việc huấn luyện đại đội PPK37-1 tự vệ thuộc Tỉnh năm 2013.

Nhằm huấn luyện nâng cao về trình độ hiệp đồng chiến đấu và chiến đấu cho cán bộ khẩu đội, trung đội, đại đội và đội viên Đại đội PPK 37 mm -1 tự vệ Công ty  làm cơ sở cho luyện tập và vận dụng vào chiến đấu sau này. Vừa đảm bảo cho lao động sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống xảy ra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên giao.

Ban Chỉ huy quân sự Công ty CP Dệt May Nha Trang đã tổ chức huấn luyện cho Đại đội pháo Phòng không 37 mm-1 năm ngày từ ngày 10/9-14/9/2013 gồm 30 đội viên với sự tham gia hướng dẫn của Ban Phòng không Phòng tham mưu Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc Đại tá Lê Tiến Soạn Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Khánh Hòa  thông tin tình hình an ninh chính trị ngày càng phức tạp trong khu vực, trên địa bàn Tỉnh, nhấn mạnh sự cần thiết phải huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại các cơ quan đơn vị trong tình hình hiện nay, và nhiệm vụ của của các Tổ chức với Luật Dân quân tự vệ. Đặc biệt là tổ chức thành lập Đại đội pháo phòng không cho các đơn vị lớn trong tỉnh và được huấn luyện hàng năm. Công ty CP Dệt May Nha Trang là đơn vị có đại đội pháo với truyền thống gần 30 năm, hiện nay là đơn vị SXKD duy nhất trong Tỉnh Khánh Hòa có Đại đội pháo phòng không tự vệ. Đ/c cũng đưa chỉ tiêu phấn đấu kết quả kiểm tra cuối khóa năm nay đạt tỉ lệ khá giỏi 70 % trở lên.

Năm 2013 thời gian huấn luyện ngắn hơn so với mọi năm. Với nội dung nâng cao, hình thức huấn luyện có thay đổi, huấn luyện lý thuyết và thực hành  tại thao trường để các học viên nắm bắt nhanh hơn giữa lý thuyết và thực hành. Các nội dung huấn luyện gồm : Binh khí; thao tác pháo thủ; hiệp đồng Khẩu đội; Trung đội, Đại đội; xạ kích; chiến thuật; ôn luyện, kiểm tra cuối khóa.

Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập do thời gian huấn luyện ngắn, nội dung huấn luyện nâng cao, 33 % là đội viên mới, thời tiết nắng, mưa thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của đội viên, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự đoàn kết thống nhất và trách nhiệm của cán bộ giáo viên, Ban chỉ huy đại đội, đội viên của đại đội PPK37 mm-1  nên đợt huấn luyện đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc Thượng tá Võ Ngọc Sơn  – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh  đã biểu dương kết quả đạt được qua đợt huấn luyện :

 

100 % đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt 75 % . (Năm 2012 là 68 %)

+ Về Tập thể khá nhất : Khẩu đội PPK3-thuộc Trung đội PPK2.

+ Về Cá nhân đạt kết quả cao : gồm 3 người

1. Trần Minh Lịch                KĐT-KĐ3                                          Nhà Máy Sợi 3

2. Bùi Thị Hoàng                  KĐT – KĐ4                                       Nhà Máy Sợi 1

3. Nguyễn Vĩnh Thoại         Pháo thủ số 5 – Khẩu đội 2             Nhà Máy Sợi 2

Đ/C mong lãnh đạo Công ty tiếp tục hỗ trợ, quan tâm công tác dân quân tự vệ, xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm 2014 để đạt kết quả cao hơn nữa.

Cũng tại buổi Bế mạc Ông Lê Ngọc Hoan : Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty – Chính ủy Ban chỉ huy Quân sự Công ty đánh giá cao tinh thấn cố gắng của các đội viên, cám ơn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã hướng dẫn và huấn luyện nhiệt tình thu được kết quả tốt. Công ty sẽ làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo chương trình của cấp trên, chuẩn bị chu đáo hơn nữa, lập kế hoạch cụ thể triển khai cho năm 2014. Tiếp tục đăng ký, theo dõi duy trì lực lượng nòng cốt và quản lý tốt lực lượng phòng không tự vệ theo chỉ tiêu biên chế đã giao cho công ty và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Góp phần cùng công ty giữ vững an ninh chính trị, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.