Sản phẩm / Sản phẩm sợi

1. NHÓM SỢI SIRO CHO DỆT THOI VÀ DỆT KIM

100% COTTON CARDED SIRO YARN: CD 7s, CD 8s, CD 10s, CD 12s, CD 14s, CD 16s, CD 20s, CD21s
100% COTTON CARDED SIRO SLUB YARN: CD 7s, CD 8s, CD 10s, CD 12s, CD 14s, CD 16s, CD 20s, CD21s
 COTTON CORE SPUN SPANDEX YARN: Ne7s- Ne 6s cotton + spandex 40D/70D
2. SINGLE YARN:
COMPACT YARN

100% COTTON CARDED COMPACT YARN: CDp Ne 20s- CDp Ne 40s

100% COTTON COMBED COMPACT YARN: CMp Ne 20s- CMp Ne 50s

CARDED YARN: 100% COTTON CARDED YARN Ne 20s -40s
COMBED YARN: 100% COTTON COMBED YARN Ne 20s – 50s
VISCOSE YARN : 100% COTTON CARDED YARN Ne 20s -40s
POLYESTER YARN: 100% POLYESTER FOR WEAVING/KNITTING: NE 20s – 50s
COTTON/PLYESTER YARN :

POLYESTER/COTTON CARDED YARN: TCD 65/35, TCD 87/13, TCD 80/20, CVCD 50/50, CVCD 60/40, CVCD 52/48 Ne20s-46s

POLYESTER/COTTON COMBED YARN: TCM 65/35, TCM 87/13, TCM 80/20, CVCM 50/50, CVCM 60/40, CVCM 52/48 Ne 20s-46s

COTTON/VISCOSE: TR 65/35 Ne 20s-45s
3. NHÓM SỢI CHỈ MAY
100% POLYESTER FOR SEWING THREAD, BRIGHT/SEMIDULL FIBER HIGH TENANCITY, TFO: NE 20/2, 20/3 – 80/2,80/3
4. NHÓM SỢI SE
TWIST YARN COTTON
TWIST YARN TC, CVC, TR
TWIST YARN POLYESTER