Tin tức - Sự kiện / Hội Nghị Người Lao Động Năm 2015

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh – Phòng HCNS)

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Tại Hội trường lớn Công ty CP Dệt May Nha Trang đã long trọng diễn ra Hội nghị người lao động năm 2015.

Hội nghị có mặt 228 đại biểu gồm các  đ/c trong HĐQT, Ban điều hành, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên công ty, Bí thư các chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, thủ trưởng các đơn vị và 185 đại biểu đại diện cho gần 3 200 CBCNV công ty.

Đại diện lãnh đạo công ty đã thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Báo cáo cho thấy các chỉ tiêu cơ bản về SXKD đều đạt kế hoạch đề ra.

Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, sự nỗ lực, quyết tâm cao, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị năm 2014 đã đề ra.

Hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2015 mà Đại hội hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Doanh thu :                                     1.370 tỷ đồng

- Nộp ngân sách                                25 tỷ đồng

- Kim ngạch xuất khẩu                    19 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu                   10 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế                     40 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân                      4,6 triệu đồng/người/tháng

Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do Ban điều hành công ty đề ra như chương trình phát triển thị trường, chương trình đầu tư phát triển, công tác sản xuất, công tác tuyển dụng và đào tạo, công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động. Thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, tập thể người lao động Công ty.

Hội nghị đánh giá cao các tham luận : “Đổi mới công tác quản trị sản xuất ngành Sợi” của Nhà máy Sợi 2; “ Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm” của Nhà máy Dệt Nhuộm ; “ Giải pháp tăng năng suất lao động. Mục tiêu hướng tới sản xuất theo Lean” của Nhà máy May 2 và “ Kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm” của Phòng Kiểm soát chất lượng.

Tại Hội nghị nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động như cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, về chế độ chính sách … Ban điều hành công ty đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ với những ý kiến đóng góp, đồng thời các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí 100 % những nội dung bổ sung sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Võ Đình Hùng – Tổng giám đốc Công ty cám ơn tập thể người lao động  đã cố gắng cùng với Ban điều hành Công ty nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua, đồng thời Ông kêu gọi CBCNV Công ty  tiếp tục phấn đấu, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, cùng hoàn thành các dự án đề ra trong năm 2015 góp phần ổn định và phát triển vững chắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Một số hình ảnh ghi được tại Hội nghị: