Tin tức - Sự kiện / Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII năm 2015

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(Kim Anh –  Phòng HCNS)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm lỳ 2015 -2020 và Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 22/7/2014 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Tỉnh Khánh Hòa về Đại hội TCCSĐ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Đảng bộ Công ty CP DMNT long trọng  tổ chức  Đại hội  Đảng bộ Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 vào  ngày 05/5/2015 phiên chính thức .

Đến dự Đại hội có  đồng chí Trần Xuân Lãm  – Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp và các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đại Đại hội  các TCCSĐ trực thuộc NK 2015 -2020  và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ .

Đại hội đã đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2010 – 2015; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty NK 2010 -2015; thảo luận và biểu quyết 100 %  phương hướng, mục tiêu và  nhiệm vụ 5 năm 2015 -2020 Đảng bộ  phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

*Về nhiệm vụ chính trị :

Lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo Nghị quyết  Đại hội cổ đông Công ty. Cụ thể :

-         Giá trị sản xuất công nghiệp:   Năm sau cao hơn năm trước.

-         Doanh thu hàng năm :               Tăng từ 5 - 10 % so với năm trước

-         Nộp ngân sách :                          Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

-         Lợi nhuận hàng năm :                Tăng từ 5 - 10 % so với năm trước

-         Thu nhập người lao động :        Tăng từ 5 - 10% so với năm trước

( Năm 2015 phấn đấu đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng)

-         Tỷ lệ cổ tức :                               Ít nhất 12 % /năm

-         Tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện

-         Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ

*Về công tác xây dựng Đảng:

- Phấn đấu 100 % đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Bồi dưỡng kết nạp tối thiểu 40 đảng viên mới. ( 100% chi bộ trực thuộc kết nạp được đảng viên mới).

- Phấn đấu đạt trên 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. 90% các Chi bộ trực thuộc  đạt trong sạch vững mạnh; Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có chi bộ yếu kém.

- Trong nhiệm kỳ 100 % các chi bộ được kiểm tra giám sát.

- Các tổ chức đoàn thể quần chúng ( Công đoàn và Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ).

- Đảng bộ đạt TCCSĐ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã nghe các tham luận của đại diện  các đơn vị như sau:

- Tham luận của Chi bộ NM sợi 2 về vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị SXKD của đơn vị.

- Tham luận của Chi bộ May – Kinh doanh về thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong công nhân lao động.

- Tham luận của Chi bộ NM Dệt – Nhuộm Về duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ, đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt của Chi bộ đơn vị sản xuất.

Đại hội cũng đã thảo luận thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động, các chi bộ, các đoàn thể quần chúng và ý kiến của đại biểu dự Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh Khánh Hòa lần thứ V; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại Hội đã tiếp thu những ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Khánh Hòa. Đ/C đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được và biểu dương các thành tích đã đạt được của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2010-2015. Đ/C tán thành nội dung Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị nêu đầy đủ, rõ ràng.  Đề nghị Đại hội phân tích sâu hơn nữa những hạn chế và tìm giải pháp khắc phục. Đồng thời Đ/C cũng chỉ đạo  một số nội dung liên quan đến lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công tác xây dựng Đảng….

Đại hội đã bầu cử BCH Đảng bộ Công ty Khóa XIII nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 09 đ/c và  đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm 07 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020. Xây dựng chương trình hành động,  kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc khẩn trương, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của các đảng viên. Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dệt May Nha Trang lần thứ XIII Nhiệm kỳ 2015 -2020 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Một số hình ảnh ghi được tại Đại hội