Tin tức - Sự kiện / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 - CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
 
                                                                                (Kim Anh – Phòng HCNS)
 
Năm nay do ảnh hưởng Dịch bệnh Covid-19 nên Hội nghị Người lao động cấp Công ty lùi thời gian tổ chức. Hội nghị diễn ra vào ngày 16/10/2020 đã thành công tốt đẹp.
Về dự  Hội nghị có 114 đại biểu gồm các ông bà trong Ban điều hành Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Thường vụ đoàn Thanh Niên, Trưởng các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Bộ phận cùng các đại biểu bầu từ Hội nghị Người lao động cấp bộ phận đã về dự đầy đủ. 
Ông Võ Đình Hùng – Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty đã đại diện Ban lãnh đạo Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Quý IV  của Công ty.
Hội nghị nhất trí cao các báo cáo và các giải pháp do lãnh đạo công ty đề ra cho từng Hệ thống,  thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, tập thể người lao động Công ty.
Chủ tịch đoàn báo cáo kết quả Hội nghị cấp bộ phận, phòng ban tại các đơn vị trực thuộc Công ty;  báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2019.
Tại Hội nghị các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc từ Hội nghị cấp bộ phận tổng hợp trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.
 
Phát biểu tại Hội nghị Ông Võ Đình Hùng  – Thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty đánh giá  nỗ lực của tập thể lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBCNV trong Công ty đối với hoạt động SXKD của công ty, mặc dù năm 2020 gặp không ít khó khăn về sản xuất kinh doanh…, ngoài ra còn ảnh hưởng Dịch Covid-19, Công ty chưa thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đề ra, nhưng trong đó đã cố gắng đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động. Ông cũng thông tin tình hình kinh tế chính trị thế giới sẽ ảnh hưởng đến Ngành DMVN trong thời gian tới. Công ty  phải tận dụng lợi thế sản xuất khép kín để đứng vững và phát triển.  Ông mong tập thể người lao động, Trưởng các đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể tiếp tục đồng hành cùng Công ty vượt qua khó khăn , quản trị sản xuất tốt  để phát triển đơn hàng, tăng thu nhập cho người lao động vì mục tiêu của Công ty.
Hội Nghị thống nhất thông qua biểu quyết 100 %  nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2020 : Sửa đổi Điều 18 điểm 1 : về Tiền lương và các khoản phụ cấp; Điều 19 - điểm 2 : Thời gian trả lương; Điều 24 điểm o : phúc lợi xã hội. Sửa đổi, bổ sung Nội quy Lao động năm 2020 : Điều 4 : Thời gian làm việc và nghỉ ngơi; Điều 5 : Nghỉ phép năm; Điều 6 : Thay đổi việc làm; Điều 7 : Nghỉ việc riêng không lương, tạm hoãn hợp đồng; Điều 18, 19 : bổ sung vi phạm kỷ luật và hình thức kỷ luật.
Hội nghị cũng biểu quyết 100 % thông qua nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020.  (Kèm hình ảnh Hội nghị)