Tin tức - Sự kiện / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
 
                                                                                (KA - HCNS)
           
Sáng ngày 16/6/2023 tại Hội trường Công ty CP Dệt May Nha Trang , Hội nghị Người lao động Công ty năm 2023 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 97 đại biểu gồm các ông bà trong Ban điều hành Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Thường vụ đoàn Thanh Niên, Trưởng các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Bộ phận cùng các đại biểu đề cử từ các đơn vị đã về dự đầy đủ.
 
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 4 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.
 
Chủ tịch đoàn báo cáo kết quả với Hội nghị kết quả lấy ý kiến tại các đơn vị trực thuộc Công ty;  báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2022.
 
Hội nghị thảo luận nhất trí với báo cáo và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2023 mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Hội nghi cũng thảo luận thêm về công tác sản xuất tại các đơn vị, đề ra các giải pháp : chuyên môn hoá  thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ…để tăng năng suất, chất lượng…
 
Tại Hội nghị các Phòng, Ban chức năng, Ban điều hành Công ty cũng giải đáp những ý kiến đề nghị  từ Hội nghị của các đơn vị  trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.
 
Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Hải Sơn – Phó TGĐ Công ty  ghi nhận  nỗ lực của CBQL các cấp, BCH Công đoàn và người lao động Công ty. Năm 2022 tiếp tục là năm đầy biến động và khó khăn tác động đến hoạt động SXKD của Công ty : Xung đột Nga – Ukraine khiến giá nguyên liệu, phụ liệu tăng cao liên tục, lạm phát tăng , chi phí sợi, vải, logistic vẫn ở mức cao …đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty, song các chỉ tiêu cơ bản  Công ty đã đạt được, đặc biệt là chỉ tiêu đảm bảo thu nhập cho người lao động  . Ông cũng thông tin những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường đến công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023  và nhận định những cơ hội, thách thức trong thời gian tới.  Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi tập thể người lao động, các tổ chức đoàn thể luôn đoàn kết nhất trí đồng hành cùng Công ty tiếp tục quản trị sản xuất hiệu quả để  phát triển đơn hàng, tăng thu nhập cho người lao động vì mục tiêu phát triển của Công ty và xây dựng Cụm công nghiệp Dệt May Nha Trang của Tập đoàn PPJ Group ngày một phát triển.
 
Hội Nghị thống nhất biểu quyết 100 %  thông qua các nội dung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 : Sửa đổi Điều 11 – Khoản b, Điểm 6 :  Thời gian quy định NLĐ làm việc cho NSDLĐ sau khi được NSDLĐ đào tạo.  Điều 20 – Sửa đổi Điểm 1 : Tiền thưởng . Điều 23 – Điểm 1 : Chế độ ăn giữa ca . Điều 24 – Khoản o, Điểm 1 : Phúc lợi xã hội.
Hội nghị cũng biểu quyết 100 % thông qua toàn văn nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023.

(Kèm hình ảnh Hội nghị)'