Giới thiệu / Danh hiệu chứng nhận
- Công ty xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO-9001:2000 và đã được cấp chứng nhận từ ngày 31 tháng 5 năm 2005. Đến nay , hệ thống quản lý chất lượng  đang vận hành tích cực.
- Công ty đạt danh hiệu TOP 500 (VNR500) công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Công ty đạt chứng nhận OEKO-TEX.
- Công ty đạt chứng nhận WRAP.
.

CHỨNG NHẬN ISO2000

 

Chứng nhận top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2015

 

Chứng nhận top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016

Chứng nhận top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2018
Chứng nhận OEKO-TEX


Chứng nhận WRAP