Giới thiệu / Danh hiệu chứng nhận
- Công ty xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO-9001:2015 và đã được cấp chứng nhận từ ngày 27 tháng 5 năm 2022. Đến nay , hệ thống quản lý chất lượng  đang vận hành tích cực.
- Công ty đạt chứng nhận OEKO-TEX.
- Công ty đạt danh hiệu TOP 500 (VNR500) công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Công ty đạt chứng nhận WRAP.
- Công ty đạt chứng nhận là thành viên của hiệp hội Bông Mỹ.
.

CHỨNG NHẬN ISO2015


 
CHỨNG NHẬN GOTS


 


 

CHỨNG NHẬN GRS


 


 

CHỨNG NHẬN OCS


 


 

CHỨNG NHẬN RCS


 


 


 
Chứng nhận OEKO - TEX

 

Chứng nhận top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2015

 

Chứng nhận top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016

Chứng nhận top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2018

Chứng nhận WRAP


Chứng nhận Hiệp hội Bông Mỹ