Tin tức - Sự kiện / CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG NHẬN KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
NHẬN KHEN THƯỞNG  PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
 
                                                                                (KA – P.HCNS)
 
           
   Chiều ngày 9/8/2022 tại cuộc họp giao ban của Công ty. Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế - Công an Tỉnh Khánh Hòa đã kết hợp cùng Công ty CP Dệt May Nha Trang để trao quyết định và giấy khen của giám đốc Công an Tỉnh Khánh Hòa  : “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021”.

  Thượng tá Huỳnh Quang Tuấn – Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công ty trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như trong năm qua. Đặc biệt trong thời gian Công ty tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” từ 25/7/2021 – 15/9/2021 khi Tỉnh Khánh Hòa áp dụng CT16 của Chính phủ, đơn vị đã làm tốt công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch…Đồng thời đồng chí cũng đề nghị CBCNV Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhận thức cho CBCNV về ý nghĩa tầm quan trọng bảo đảm quốc phòng và an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ quân sự - PCCC, dân quân tự vệ …của Công ty với lực lượng công an, làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công ty CP Dệt May Nha Trang luôn xác định thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cũng như tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch covid-19, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

 (Kèm hình ảnh nhận khen thưởng)./.