Giới thiệu / Giới thiệu công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dệt May Nha trang
Tên tiếng Anh:

Nha trang Textile and Garment Joint Stock Company

Lĩnh vực kinh doanh:

* Lĩnh vực sản xuất chính:

- Sản xuất Sợi, chỉ may các loại

- Sản xuất, gia công vải dệt kim, dệt nhuộm hoàn tất.

- Sản xuất, gia công hàng may mặc

* Lĩnh vực tham gia Liên doanh, liên kết

- Kinh doanh bất động sản

- Tài chính, ngân hàng
Địa chỉ: Km 1447 QL1A - Xã Vĩnh  Phương – TP Nha trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.372 7236 – 0258.372.7243 -  Fax:0258.372.7227
Mã số thuế

4200237973

Website:

http://www.nhatrangtex.com

Email: info@vina-ntt.com
 

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 54 Tôn Thất Tùng – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.383 96780 Fax: 028.383.56835