Tin tức - Sự kiện / Hội Nghị Người Lao Động Năm 2016

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh – Phòng HCNS)

Thực hiện Kế hoạch số 3266/KH-DMNT, ngày 03/6/2016 Chính quyền và Công đoàn công ty CP Dệt May Nha Trang phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016.

Về dự  Hội nghị có 214 đại biểu gồm các ông bà trong Ban điều hành Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Thường vụ đoàn Thanh Niên, thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Bộ phận cùng các đại biểu đại diện cho hơn 2 700 cán bộ công nhân viên toàn công ty đã về dự đầy đủ.

Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc công ty đã đại diện Ban lãnh đạo Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cuả công ty.

Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do Ban điều hành công ty đề ra như chương trình phát triển thị trường, chương trình đầu tư phát triển, công tác sản xuất, công tác tuyển dụng và đào tạo, công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động. Thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, tập thể người lao động Công ty.

Chủ tịch đoàn báo cáo kết quả Hội nghị cấp tổ, phòng ban tại các đơn vị trực thuộc Công ty;  báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2015.

Hội Nghị thống nhất thông qua biểu quyết 100 %  nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể, nội quy Lao động năm 2016 : Bổ sung Điều 11 điểm 2 và điểm 3  những quy định riêng đối với lao động nữ; sửa đổi Điều 18 điểm 1 về Tiền lương và các khoản phụ cấp, điểm 3 : về phụ cấp ca 3; Sửa đổi Điều 24 điểm d : phúc lợi xã hội. Bổ sung Điều 4 Nội quy Lao động về thời gian nghỉ hàng tuần của người lao động đi làm theo ca.

Hội nghị cũng đã được nghe 4  tham luận của đại diện các đơn vị trong Công ty : Nhà máy Sợi 3 với tham luận “ Quản trị sản xuất theo mục tiêu của nhà máy” . Nhà máy Dệt Nhuộm : “ Nâng cao năng suất, chất lượng Dệt Nhuộm”. Ban Lean : “ Hiệu quả tổ chức sản xuất Lean ngành May”. Phòng Kiểm soát chất lượng : “ Nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Tại Hội nghị nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động như cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, về chế độ chính sách … Ban điều hành công ty đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ với những ý kiến đóng góp, đồng thời các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.

 

Phát biểu tại Hội nghị Ông Võ Đình Hùng – Tổng giám đốc Công ty  đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBCNV trong Công ty đối với hoạt động SXKD của công ty góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đề ra. Ông cũng thông tin những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường đến công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và nhận định trong thời gian đến.  Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Tổng giám đốc  kêu gọi toàn thể CBCNV trong Công ty cần tăng cường hợp tác, đoàn kết, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định, quy chế trong công ty. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ theo quy trình của từng công việc để đảm bảo chuỗi mắt xích của Dệt May Nha Trang luôn vận hành nhịp nhàng, đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện tập thể người lao động đã ký nội dung Thoả ước lao động tập thể năm 2016.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016.

(Một số hình ảnh ghi lại được tại Hội nghị)