Tin tức - Sự kiện / GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG