Tin tức - Sự kiện / Hội Nghị Người Lao Động Năm 2013

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh – Văn phòng Công ty)

Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Tại Hội trường lớn Công ty CP Dệt May Nha Trang đã long trọng diễn ra Hội nghị người lao động năm 2013.

Hội nghị có mặt 212 đại biểu gồm các  đ/c trong Ban điều hành, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên công ty, Bí thư các chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, thủ trưởng các đơn vị và 171 đại biểu đại diện cho 2813 CBCNV công ty.

Đại diện lãnh đạo công ty đã thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Báo cáo cho thấy các chỉ tiêu cơ bản về SXKD đều vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể :

STT

Nội dung

ĐVT

Nghị quyết 2012

Thực hiện

2012

% so sánh

TH/NQ

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.100

1.105,5

100,50

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

16

19,19

120,00

3

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

12

12,05

100,42

4

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

7,0

1,25

18,00

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

30,00

30,47

105,56

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/Ng/tháng

3,4

3,5

103

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, sự nỗ lực, quyết tâm cao, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị năm 2012 đã đề ra.

Hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013 mà Đại hội hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Doanh thu :                                       1.200 tỷ đồng

- Nộp ngân sách                                  20 tỷ đồng

- Kim ngạch xuất khẩu                        15 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu                       2 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế                        Từ 35 - 40 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân                          3,8 triệu đồng/người/tháng

Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do Ban điều hành công ty đề ra như chương trình phát triển thị trường, chương trình đầu tư phát triển, công tác sản xuất, công tác tuyển dụng và đào tạo, công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động.

Hội nghị đánh giá cao các tham luận : “Nâng cao hiệu suất, chất lượng sản phẩm” của Nhà máy Sợi 2; “ Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất” của Nhà máy May 2 và “ Các giải pháp nâng cao năng suất lao động” của Nhà máy Dệt Nhuộm.

Tại Hội nghị nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động như cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, về chế độ chính sách … Ban điều hành công ty đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ với những ý kiến đóng góp, đồng thời các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã biểu quyết những nội dung bổ sung sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động năm 2013.

Nhân dịp này Hội nghị rất vinh dự công bố và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 do Bộ công thương và Tập đoàn dệt may khen thưởng.

  1. Ông Lê Ngọc Hoan          UV HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, TGĐ Công ty được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương.
  2. Phòng Kế toán tài chính và Phòng Kỹ thuật đầu tư được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
  3. Ban Điều hành Dệt Nhuộm May và Tổ Kỹ thuật – Bảo trì Nhà máy May 1 được tặng Bằng khen của TGĐ Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.
  4. Năm cá nhân được tặng Bằng khen của TGĐ Tập Đoàn Dệt May Việt Nam gồm

-          Ông Phạm Ngọc Tuấn                  Phó TGĐ

-          Bà Hồ Đặng Như Duyên              Kế toán trưởng

-          Ông Đỗ Ngọc Phú                                    Phó phòng KTĐT

-          Ông Đỗ Anh Khôi                                    Tổ phó Tổ KT-BT NM May 1

-          Ông Nguyễn Luận                                    Tổ trưởng Tổ Công nghệ Bông Chải NM Sợi 2

 

Dưới đây là những hình ảnh tại Hội nghị.