Tin tức - Sự kiện
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG - HỘI THAO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỘI THI VÀ DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT NĂM ...
 
Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm qua gặp nhiều khó khăn, Công ty liên tiếp chịu ảnh hưởng Bão số 12 cuối năm 2017 ảnh hưởng sang quý I/2018 và đợt mưa lũ ngày 18/11/2018. Nhưng để động viên ...
 
Để động viên kịp thời các cháu là con CBCNV Công ty có thành tích xuất sắc trong học tập, sáng ngày 04/8/2018 tại sân khấu Nha Trang Dream – Nhà hát nghệ thuật dân gian Á châu, số 62 đường Thái ...
 
Ngày 16/6/2018 Tại Hội trường lớn Công ty, Hội nghị Người lao động năm 2018 Công ty CP Dệt May Nha Trang đã thành công tốt ...