TIN TỨC - SỰ KIỆN / THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT-TGĐ ĐẶNG VŨ HÙNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY