TB58 thay thế TB56 về ngày cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản lần 2-2020{01/04/2020}