Quyết định HĐQT bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Khánh Hòa {14/4/2021}