QĐ của HĐQT về việc thống nhất bầu ông Đặng Vũ Hùng là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}