GIẢI TRÌNH CÔNG BỐ CHẬM QĐ GIẢI THỂ CTCP ĐẦU TƯ KHÁNH PHÚ