Côngbố thôngtin về ngày đăngký cuốicùng để thựchiện lấy ýkiến cổđông bằng vănbản năm2020{24/12/2019}