TIN TỨC - SỰ KIỆN / CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU NĂM 2023
CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU NĂM 2023
 
                                                                                (KA – DMNT)
 
            Nhằm củng cố và trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, kịp thời xử trí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, công tác… cho lực lượng tại chỗ của các đơn vị, đồng thời chấp hành tốt các quy định của Luật vệ sinh an toàn lao động; thực hiện quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động tại Doanh nghiệp, Trạm Y tế Công ty CP Dệt May Nha Trang đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Khánh Hoà tổ chức Huấn luyện sơ cấp cứu cho 28 thành viên lực lượng sơ cấp cứu làm việc gồm 22 thành viên ở các NM sản xuất và 06 thành viên ở Phòng, Ban.
 
          Nội dung huấn luyện gồm :
1. Các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ
2. Băng bó vết thương (Nguyên tắc, các phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó)
3. Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, các biện pháp cầm máu tạm thời)
4. Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, các phương tiện cố định gãy xương)
5. Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn hô hấp, hướng dẫn thông thoáng đường thở và hỗ trợ hô hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi)
6. Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân và mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng tại chỗ)
7. Phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu
 8. Các hình thức cấp cứu:
 - Cấp cứu điện giật
 - Cấp cứu đuối nước
 - Cấp cứu tai nạn do hóa chất
 
 (Kèm hình ảnh Huấn luyện)