BC về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Vinatex Quốc tế {05/12/2019}