BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Dệt-May Nha Trang của ông Trần Văn Việt {05/12/2019}