BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Dệt - May Nha Trang của ông Phạm Văn Báo {05/12/2019}