BBkiểmphiếu lấyýkiến CĐ bằngvănbản v/v miễnnhiệmvàbầubổsung thànhviênHĐQT-BKS 2019-2022{19/02/2020}