Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Quốc Tế Phong Phú