BÁO CÁO VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ NGÀY 18/11/2018